โรงเรียนดอกคำใต้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า นางสาววิภาดา ใจตึง เป็นผู้ประกอบคุณงานความดี โดยได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับความปลอดภัย


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573