ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่องกิจการลูกเสือไทย


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573