วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573