ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน ตั้งแต่วันที่ 5-7, 10, 12-13 ถึงวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ฟรี วันละ 15 คัน ซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมอุปกรณ์การเกษร หลักฐานที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน 1 คน/1 รายการ


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573