งาน Open House และงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 7 มกราคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573