วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำนักเรียน-นักศึกษาทวิภาคี เข้าทำสัญญาฝึกงานในปีการศึกษา 2559 ณ บริษัท อีซูซุ เชียงราย วันที่ 15 มกราคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573