วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำนักเรียน-นักศึกษาทวิภาคี เข้าทำสัญญาฝึกงานในปีการศึกษา 2559 กับ บริษัท ฮอนด้า ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573