วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้นำนำนักเรียน-นักศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกงานในปีการศึกษา 2559 ณ บริษัท ฮอนด้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573