เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ลานพระ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา กระทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่างทั้งปวง


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573