นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำคณะครู บุคคลทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 23 มิถุนายน 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573