วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน ณ วัดปงสนุก ตำบลดงสุวรรณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573