นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาภายใน ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 27 กรกฏาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573