โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ ในอนาคต วันที่ 28 กรกฎาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573