คณะผู้บริหาร ครู บุคลลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่ามพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573