การเลือกตั้งนายก องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วันที่ 1 กันยายน 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573