วันพุธ ที่ 9 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 นางสาวพัชมณ ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้นำตัวแทน คณะครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573