วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ สมปอง พูลเพิ่ม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573