วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573