นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำ ผู้บริหาร ครู พบหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาประกอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573