คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธี 'พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน' วันครู 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573