คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573