คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้ ร่วมกันทำบุญตักบาท เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ 2560 ณ ลานพระพุทธรูป วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573