กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573