คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573