วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำ คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญจำนวน 1 กลุ่ม เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 1-7 เมษายน 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573