วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้บริการตรวจสถาพรถในช่วงเทศการสงกรานต์ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573