คณะครูและนักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับ ขนส่ง จังหวัดพะเยา ตรวจสอบความพร้อมคนและรถโดยสารประจำทาง ณ สถานีขนส่ง จังหวัดพะเยา ในโครงการ รถพร้อม คนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัย ในระบบรถโดยสาร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573