คณะ ครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ําดําหัวคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ ลานพระพุทธรูป วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573