วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573