โครงการอบรมวัยใส วัยอันตราย ในการตั้งครรภ์ เน้นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573