วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ดำเนินโครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ที่ไว้วางใจส่งบุตรหลาน เรียนสายอาชีพ เพื่อขึ้น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573