นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยคม คณะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยคม ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573