นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับพระครูวิสิฐวรคุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดราชคฤห์และคณะครูโรงเรียนวัดราชคฤห์ ร่วมติดตามและสรุปผลการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดราชคฤห์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573