นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยาและคณะครูโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยา ร่วมติดตามและสรุปผลการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573