นายวีระชัย คำเชื้อ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ได้นำนักเรียนนักศึกษาร่วมบริการในการซ้อมเครื่องยนต์ แก่ประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573