นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่ำปินวิทยาคม คณะครูโรงเรียนถ่ำปินวิทยาคม ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนถ่ำปินวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573