วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดการประชุมสัมนา สถานประกอบการที่ได้ทำความร่วมมือให้การฝึกอบรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ออกฝึกปฎิบัติงานจริง ณ.สถานประกอบการ และได้มอบโล้เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573