นายณัฐวิทย์ มุงเมือง ได้นนำข้าวสาร จากโรงสีข้าวโชคอุดม จำนวน 4 กระสอบ เพื่อมอบให้แก่มอบข้าวสารแก่นักเรียน-นักศึกษาหอพัก วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573