นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นประธานในพีธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม บรมครูช่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573