วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลน และมอบเกียรติบัตร์แก่นักเรียนที่เรียนดี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573