นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกใต้ ได้นำพาน ที่ประกอบไปด้วย ดอกมะเขือ หมายถือ ความนอบน้อม ดอกเข็ม หมายถึง ปัญญาที่เฉียบแหลม หญ้าแฝก หมายถึง ความอดทด และข้าวตอก หมายถึง ความมีระเบียบ มอบแก่ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573