วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573