ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อกับส่วนงานต่างๆ ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการเต้นแอโรบิค ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573