คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดปงสนุก ต.ดงสุวรรณและวัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ต.สันโค้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573