คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573