คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยท่าน ผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้แทนจาก ศพก. และรอง ผอ. แสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573