คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกับองค์กรปกครอง ดำเนินกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573