นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 7 เป็นนิคมอุตาหกรรมโรจนะ อยุธยา บริษัท ฮอนด้า เวลา 15.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 60 ที่บริษัท คับฟ้าเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เวลา 09.00-11.00น. วันที่ 9 บริษัท ซิกม่าเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด เวลา 08.00-10.00น. ชลบุรี ส่วนคับฟ้าอยู่ ปทุมธานี
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573