งานสวัสดิการและพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573