งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดทำโครงการเพิ่มภูมิรู้ป้องกันยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง ภูมิรู้ป้องกันยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573